Inför

Att tänka på inför din tatueringstid:

 •  Se till att sova bra och äta ordentligt innan du kommer för att tatuera dig så orkar kroppen mycket längre och du kommer ha mycket mindre ont. Har du en längre sittning så ta gärna med något att äta och dricka under tiden, frukt, godis eller läsk är bra för att få lite snabb energi.
 • Se till att vara ren. Duscha gärna och se till att ha rena kläder när du kommer för att tatuera dig, både för min arbetsmiljös skull och för att minska infektionsrisken. Ha gärna oömma kläder och tänk på att ha något praktiskt för det område du ska tatuera så det är lätt att komma åt.
  Använd inte någon brun-utan-sol eller liknande produkt innan ditt besök. Har du använt detta inom dom senaste månaderna så se till att skrubba bort färgen ordentligt från det hudparti som ska tatueras.
 • Giltig legitimation. Du måste ha fyllt 18 år för att tatuera dig. Jag godtar inte medgivande från föräldrar eller målsman – inga undantag!

 • Smittskyddsregler. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att informera om du bär på någon smitta som kan vara farlig för andra, tex HIV, hepatit, MRSA etc.
 • Smittskyddstest. Om det finns anledning att misstänka blodsmitta, t.ex. om du tar/har tagit droger, eller om du inom de senaste 6 månaderna tatuerat/piercat dig utanför av Miljö & Hälsa godkänd studio så ska du smittskyddstesta dig innan du bokar en tatueringstid.
  Ett eventuellt smittskyddstest ska göras minst 12 veckor efter möjligt smittotillfälle p.g.a. inkubationstid.
 • Graviditet och amning. Är du gravid eller ammar så avråder Läkemedelsverket från tatuering.
 • Eventuella risker. Du är själv skyldig att ta reda på vad det kan innebära för risker att tatuera sig.
 • Informera mig om hälsoproblem. Har du hudproblem, allergier eller andra hälsoproblem (t.ex. diabetes) som kan medföra försvårad läkning så bör du meddela mig i god tid innan du tatuerar dig. I vissa fall bör du inte tatuera dig alls, till exempel om du tar någon blodförtunnande medicin.
 • Var nykter. Jag tatuerar inte alkohol- eller drogpåverkade personer. Drick inte heller alkohol dagen innan du ska tatuera dig då alkohol tunnar ut blodet och påverkar läkningen.
 • Använd inte bedövningssalva. Du får inte använda Emla eller annan bedövningssalva vid tatueringstillfället då det påverkar huden och gör den svårjobbad, och i värsta fall påverkar det även slutresultatet.
 • Steril miljö. Jag använder alltid steril utrustning och bara engångsnålar, jag garanterar alltså nya nålar för varje kund.
 • Studioregler. I studion gäller vissa regler som jag vill att du som kund är införstådd med som är till både för din egen och andras säkerhet. Ordningsreglerna för studion finns nedan.
  Jag vill att du läser genom dessa regler innan du kommer till studion.

När du kommer för att tatuera dig kommer du att få skriva på ett avtal som intygar att du tagit del av och förstått ovanstående information och studions ordningsregler, att du är frisk, nykter, inte gravid/ammar och har fyllt 18 år. Misslyckas du med att uppfylla dessa krav kan du bli nekad att tatuera dig. Depositionen betalas då inte tillbaka!

Ordningsregler i studion

För att hygienen ska kunna upprätthållas i studion måste du som kund vara medveten om vissa saker.
(Har du som kund en vän med dig vid tatueringstillfället är det DITT ansvar att se till att hen också läser igenom detta och är medveten om vad som gäller.)

    • Rör inte soptunnorna. Du får inte under några som helst omständigheter stoppa ner händer i, eller vidröra soptunnorna.
     Ska du slänga något så måste du kasta ner det utan att vidröra någon del av soptunnan, eftersom det är där vi slänger servetter med blod på. Behöver du slänga något är det alltid enklast att be oss göra det.
    • Rör ingenting i studion. Du får inte med händerna vidröra några plastpåsar som vi har plastat in tex. stolen med, då det kan finnas blodrester på dessa.
     Vidrör inte heller det material som finns i studion, som torkpapper etc, då vi måste kunna vara säkra på att dessa är rena för att användas.
    • Klia /ta inte på tatueringen. Under tatuerandets/piercingens  gång får du absolut inte klia på eller vidröra tatueringen/piercingen. Skulle det klia så får det helt enkelt göra det. Det gäller även området runtomkring.
    • Om du rör vid tatueringen av misstag. Så måste du genast meddela det, dina händer måste då tvättas med handdesinfektion.
     Skulle du vidröra tatueringen så överförs små blodpartiklar till händerna som sedan följer med när du rör vid andra delar av studion som ska vara desinficerade, tex dörrhandtag, bänkar och stolar. Då kan därefter andra kunder föra dessa partiklar vidare, detta kallas korskontaminering.
    • Var aktsam. Vid pauser under arbetets gång så måste du vara försiktig så du inte stöter emot något. Vid toalettbesök se till att tvätta händerna noggrant.

För din egen och andras skull, var försiktig!